תנופה - סיוע למיזמים טכנולוגיים מתחילים

* סוג מענק: מחקר ופיתוח * מועד הגשה: ניתן להגיש בכל עת
* גורם מממן: משרד התמ"ת * תקופת הפרוייקט: 12 חודשים
* היקף פרוייקט מירבי: 235,000 ₪ * מספר שותפים: 1
* היקף מימון מירבי: 200,000 ₪ * אחוז תמיכה מירבי: 85%
favories שמור למועדפים שלי

תכנית תנופה הינה מסגרת מימון התומכת במיזמים טכנולוגיים בשלביהם הראשוניים. מטרת התוכנית היא לסייע לממציאים, יזמים וחברות הזנק בראשית דרכן לבצע תכנית קדם מו"פ, אשר בעזרתה יגיעו להוכחת היתכנות טכנולוגית או ישימות עסקית של פיתוח טכנולוגי חדש.

תכניות המוגשות במסגרת מסלול זה יכולות לכלול בניית אב-טיפוס, ביצוע סקרי שוק ותכנית עסקית למיזם, ואף הגשת הבקשות לפטנט וביצוע פעולות הנחוצות לפיתוח עסקי ראשוני.

במסגרת מסלול זה יכולים להגיש בקשה:

 • יזם או קבוצת יזמים תושבי מדינת ישראל.
 • חברה חדשה הרשומה בישראל, ללא מכירות או השקעות משמעותיות, הנמצאת בבעלות פרטית של היזמים או בבעלות משותפת של היזמים עם מוסד אקדמי או מחקרי מוכר.הוצאות מוכרות במסגרת המסלול:

 1. רכישת חומרים, רכיבים וציוד מתכלה.
 2. יועצים וקבלני משנה.
 3. ייעוץ שיווקי, כולל הכנת חומר פרסומי והשתתפות בתערוכות.
 4. רישום פטנטים - עד תקרת מענק של 50,000 ₪.
 5. הכנת תכנית עסקית - עד תקרת מענק של 25,000 ₪.

התכנית אינה תומכת בעלויות כ"א של היזם ושל עובדיו, ואינה תומכת ברכישת ציוד.

על תכנית הפיתוח להתבצע תוך תקופה של שנה מיום קבלת האישור. יחד עם זאת, ניתן לבקש הארכה של שנה נוספת לצורך ניצול התקציב.


תנאי המסלול:

 • במקרה של כישלון המיזם אין צורך בהחזר המענק. במקרה של הצלחת המיזם, המענק יוחזר בתשלומי תמלוגים מהמכירות שיתבצעו (מענק מותנה בהצלחה).
 • אין להגיש פרויקט אשר הוגש למימון במסגרות אחרות של המדען הראשי של משרד הכלכלה.

 


דוגמאות לפרויקטים שבוצעו בעבר (פורסמו במסגרת חוברת תכנית תנופה, 2012):

 • במסגרת התכנית חברת ארגו החלה את פיתוח מוצר ה-ReWalk, שלד חיצוני המאפשר רמת ניידות גבוהה למשותקים בגפים התחתונות.
 • חברת מגלולה פיתוח מתקן המאפשר טעינה מהירה ונוחה של מחסניות נשק.
 • חברת סלינט החלה בפיתוח מערכת ניטור סלולרית של תנועת כלי רכב בכבישים.
 • חברת רד-בנד פיתחה מערכת עבור ביצוע עדכוני תכנה במכשירי תקשורת ניידים

הערות

 • במידה ותאושר בקשה בהיקף גבוה מ-100,000 ₪ ליזם, עליו להירשם כעוסק מורשה או לפתוח חברה חדשה.
 • לא יתקבלו בקשות בנושאים הבאים:
  • מיזמים חברתיים, חינוכיים או שיווקיים ללא רכיב פיתוח טכנולוגי מהותי.
  • רעיונות כללים ללא פתרון טכנולוגי לבעיה מוגדרת.
  • מיזמים ללא בסיס מדעי מוכח.
  • מיזמים אשר עלות שלב הוכחת ההיתכנות גבוה באופן מהותי מהיקף התמיכה במסגרת התכנית.
 • בשנת 2011 הוגשו 341 פרויקטים למימון במסגרת המסלול. מתוכם מומנו 93 פרויקטים, בהיקף של כ-12 מיליון ₪.


המידע המוצג אודות מענק זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי.
במקרה של סתירה בין האמור לעיל זה לבין הוראות הגוף המממן, החוק ו/או חקיקת משנה, נוסח האחרון גובר. אין לבצע שימוש מסחרי במידע המוצג ללא אישור GrantInfo.


קישור למידע רשמי אודות המענק